SGP: beperk vuurwerkschade in Krimpen

Donderdagavond 16 december diende SGP-fractielid Ronald Hogendoorn een motie in om de vuurwerkoverlast en -schade in Krimpen aan den IJssel te beperken. Ieder jaar wordt voor meer dan 10.000 euro schade aangericht (exclusief zgn. aanloopkosten). Dat moet door de Gemeente Krimpen aan den IJssel en dus door de Krimpenaren betaald worden.

De jongeren wordt opgeroepen geen schade en vernielingen aan te richten rond de jaarwisseling. Het gemiddelde schadebedrag van de afgelopen jaarwisselingen wil de SGP als uitgangspunt nemen om te kijken of de oproep effect heeft. Is het effect dat het schadebedrag lager wordt dan voorheen, dan wordt het bedrag van de ‘ontbrekende schade’ ingezet voor jongeren. Dus stel dat het gemiddeld incl. de aanloopkosten gemiddeld 25.000 euro per jaar is en er wordt voor ‘slechts’ 15.000 euro schade aangericht, dan is er 10.000 euro beschikbaar voor jongerenactiviteiten (o.i.d.). Dit als positieve prikkel, naast de al uitgevoerde ‘repressie’ in de vorm van optreden door politie en boa’s.

Gedurende het debat werd m.n. de onmogelijkheid geopperd om dit te realiseren voor de komende jaarwisseling 2021/2022. Daarom werd de motie in gewijzigde vorm ingediend, gericht op de jaarwisseling 2022/2023 en met het verzoek aan het college om een campagne voor te bereiden.

Alle andere fracties gaven aan meer tijd nodig te hebben om na te denken over dit idee, waardoor een meerderheid van de raad tegen ons voorstel stemde. Inhoudelijk werd het voorstel overwegend positief tegemoet getreden, dus de SGP gaat hier zeker op terugkomen.