Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Mogelijk Liberale coalitie in Krimpen

Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen, VVD en D66 gaan serieus onderhandelen over een coalitie in Krimpen aan den IJssel. Dat maakte informateur Paul Pietersma vanavond bekend.

De opdracht die de informateur meekreeg was om de meest logische combinatie van partijen te vinden die samen een coalitie kunnen vormen voor de komende vier jaar. Pietersma ging met de opdracht aan de slag nadat de formatiepoging tussen Stem van Krimpen, SGP, Leefbaar Krimpen en het CDA vorige week strandde.

De uitkomst van de informatieronde is dat de twee lokale partijen Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen samen met VVD en D66 verder gaan in het formatie proces.‘ Deze combinatie heeft een meerderheid van 13 zetels en bestaat uit een liberalesamenstelling van twee ervaren ‘bestuurderspartijen’ gecombineerd met twee lokale ‘jonge’ partijen.’ Aldus Pietersma. De partijen hebben uitgesproken om de komende periode dedoor veel partijen voor Krimpen aan den IJssel als belangrijk genoemde vraagstukken zoalseen goede bereikbaarheid, goede zorg, veiligheid, een diverse woningmarkt, vertrouwen inbestuur en een gezonde financiële huishouding, creatief en vernieuwend aan te pakken waar mogelijk en bestuurlijk en financieel verantwoord waar noodzakelijk.

De partijen spreken het vertrouwen uit elkaars verschillen te kunnen overbruggen. Door vanuit een lange termijn perspectief en financiële haalbaarheid naar onderwerpen te blijven kijken. Een akkoord tussen de partijen dient vooral niet met oeverloze details dichtgetimmerd te worden. Overeenkomsten op de gebieden ‘zondagsvrijheid’, veiligheid, evenementen- en terrassenbeleid, leefbaarheid, centrumvisie en regenboogakkoord kunnen
de partijen elkaar vinden en zullen een plek krijgen in het coalitie akkoord. De gezamenlijke insteek om te verbinden in plaats van te verbieden kan als startpunt fungeren.

De beoogde coalitie partijen gaan de komende tijd werken aan een coalitieakkoord waarin informateur Pietersma hen volgende uitdagingen als leidraad meegeeft:

  • Samen vanuit een lange termijn strategie te bouwen aan een gezond, aantrekkelijk en vitaal Krimpen aan den IJssel;
  • Te blijven zoeken naar verbinding met andere partijen om samen aan het werk te gaan;
  • Boven de in de eerste informatieronde toegenomen polarisatie op het gebied van de ‘zondagsopening’ te gaan staan en respectvol de juiste weg in te slaan op het gebied van‘zondagsvrijheid’.

De komende weken gaan de partijen aan de slag om vanuit deze beoogde coalitie een nieuw college te formeren. De partijen hebben Paul Pietersma bereid gevonden om als formateur het proces verder vorm te geven.