Disclaimer

Algemeen
Deze website is een onafhankelijke nieuwswebsite over Krimpen aan den IJssel.

Deze website is ABSOLUUT GÉÉN onderdeel van de gemeente Krimpen aan den IJssel, hoewel deze wel in Krimpen aan den IJssel gevestigd is

In de artikelen willen wij laten doorschemeren welk goed werk de hulpverleners doen en hoe zij werken in calamiteitensituaties. Aan de ene kant als een soort eerbetoon aan hun, die dag én nacht voor u klaar staan, aan de andere kant voor ú, als bezoeker om leer te trekken uit de gevolgen van ongevallen en branden.

Ondanks de uiterste voorzichtigheid en zorg die we besteden aan de samenstelling van deze website en de gepubliceerde nieuwsitems, kan de redactie van Persburo Krimpen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Persburo Krimpen. Persburo Krimpen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Copyright
Niets van deze website mag vermenigvuldigd worden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de beheerder, dit geldt niet wanneer het voor eigen gebruik is bedoeld. Het gebruik van tekst- en beeldmateriaal van de Persburokrimpen website is dan ook ten strengste verboden. Op al het geplaatste foto- en tekstmateriaal berust copyright.

Wilt u nieuwsitems gebruiken voor diverse media, zoals krant of website, neem dan eerst contact op. De toestemming wordt altijd gegeven wanneer hiervoor contact is opgenomen.

Fotografen
Als fotograaf zijn er geen enkele verplichtingen, dit geldt niet voor de vaste fotografen. De levering van foto’s gebeurt op vrijwillige basis. Wanneer u foto’s wilt leveren, doet u dit. Als u beschikt over het laatste nieuws, met bijbehorende foto’s kunt u deze opsturen naar redactie@persburokrimpen.nl Het nieuwsbericht wordt dan zo snel mogelijk op de website geplaatst. Doorverkoop geschiedt niet zonder uw toestemming