Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Informateur stelt coalitie voor met motorblok Leefbaar Krimpen en SGP

Informateur Henk Gossink adviseert dat Leefbaar Krimpen en SGP het voortouw nemen in de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Hij raadt deze partijen aan om in het formatieproces alle raadsfracties uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan een bestuursakkoord. Om een robuuste coalitie te vormen stelt hij voor dat nog 1 of 2 partijen zich tijdens de formatie aan het ‘motorblok’ verbinden.

Coalitie met 2 grootste partijen

De voorgenomen samenwerking tussen Leefbaar Krimpen en SGP is het resultaat van meerdere gespreksrondes. Een verkenning van andere combinaties strandde. Een belangrijke eis van de informateur was dat een voorgestelde coalitie uitlegbaar is aan de kiezer. Een coalitie waaraan Leefbaar Krimpen en SGP deelnemen, met 6 en 5 zetels de grootste partijen in Krimpen, voldoet daaraan. Deze partijen vormen met 11 zetels net een meerderheid in de gemeenteraad. Verbreding van de coalitie is volgens Gossink wenselijk voor de stabiliteit van het bestuur.

Samenwerking Leefbaar Krimpen en SGP biedt kansen

De informateur heeft zijn eindverslag aan de gemeenteraad gestuurd. In dit verslag wijst hij op de verschillen tussen Leefbaar Krimpen en SGP op inhoudelijke standpunten en politieke stijl. Een succesvolle samenwerking tussen de partijen kan een meerwaarde vormen voor de politieke stabiliteit in Krimpen en voor de Krimpense samenleving. Gossink kenmerkt deze als ‘samen verschillend’.

Alle fracties zijn bereid te werken aan een beter functionerende raad

Informateur Gossink deed gedurende het informatieproces een aantal stevige aanbevelingen om de bestuurscultuur in Krimpen te verbeteren. In zijn eindverslag schrijft Gossink dat alle 8  raadsfracties bereid zijn te werken aan verbetering van het functioneren van de raad. Donderdag 21 april licht de informateur zijn bevindingen toe in de raadsvergadering.