Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Krimpense jeugd wast auto’s voor Oekraïne: groot succes

Krimpense jeugd ging zaterdag 12 maart aan de slag om geld in te zamelen voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Met mooi weer en vele handen zijn er vele tientallen auto’s gewassen met een mooie opbrengst voor acute noodhulp in Oekraïne via Stichting Vrienden van Zjitomir.

De interkerkelijke actiedag voor Oekraïne leverde een schitterend bedrag op van
€ 13.659,71.

Op de verschillende autowaslocaties in Krimpen resulteerde het in rijen auto’s. Het enthousiasme van de Krimpense jeugd werkte aanstekelijk: diverse ‘klanten’ staken ook zelf de handen uit de mouwen. Auto’s werden gewassen bij de Mieraskerk, IJsseldijkkerk, Rehobothkerk, Sebakerk, het Waalplantsoen (waarvan de laatste bij Van der Jagt in de Stormpolder).

Marco Oosterwijk, voorzitter van Stichting Vrienden van Zjitomir bedankt de Krimpense jeugd en kerken van harte. “Het is echt bijzonder dat jongeren dit doen: hartverwarmend! Ik ben zo trots op iedereen. We gaan het geld voor acute noodhulp 100 procent goed besteden”.

De interkerkelijke samenwerking is niet nieuw. In de jaren ’90 was jeugd van verschillende Krimpense kerken ook al actief om geld bijeen te verzamelen voor zomerjeugdkampen in Oekraïne. Die bezoeken van jongeren aan Oekraïne heb ben mede geleid tot de oprichting van Stichting Vrienden van Zjitomir (www.helpen.org). VVZ is al vijftien jaar actief in opvang en begeleiding van kwetsbare mensen in Zjitomir. De acties van toen krijgen nu een mooi vervolg.