Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Stickerboek Historische Kring Krimpen en Jumbo’s met groot succes afgerond

Na weken van gonzende activiteit is op woensdag 3 november de Krimpense stickerboekactie ‘Historisch Krimpen aan den IJssel’ afgerond. Dat gebeurde met een ruilbeurs bij beide Jumbo-supermarkten waar honderden Krimpenaren op afkwamen om hun laatste stickers te ruilen en hun verzamelboek compleet te maken. De HKK en Jumbo’s spreken van een groot succes.

Vanaf 8 september tot en met 19 ok tober kregen Jumbo-klanten bij elke 10 euro boodschappen een gratis setje met stickers over de historie van Krimpen aan den IJssel. Deze periode werd tussentijds wegens succes verlengd.

Dat het stickers verzamelen niet alleen voor kinderacties interessant is, is wel gebleken. Op facebook werden de ontbrekende stickers enthousiast uitgeruild. In buurten en wijken gingen stickers heen-en-weer van huis-naar-huis. Ze konden in een schitterend stickerboek, full colour en voorzien van toelichtende teksten, worden geplakt. Het sticker boek is onderverdeeld in allerlei thema’s en vertelt een compleet verhaal over onder andere de Krimpense scheepsbouw, het verenigingsleven, vertier, burgemeesters, Algerabrug, watersnood, sport en muziek.

Het bleef in Krimpen niet alleen bij stickers verzamelen en opplakken. Dat is wel duidelijk geworden. In appartementencomplexen werden middagen georganiseerd om de foto’s met elkaar te bespreken en zo (jeugd)herinneringen op te halen. Acties werden op touw gezet om volle stickerboeken te verkrijgen voor Krimpense zorgcentra of buren. Marco Oosterwijk, voorzitter van Historische Kring Krimpen aan den IJssel: “het is enorm bijzonder dat dit zo leeft en aanslaat. De winst zit ‘m niet alleen erin dat de historie van ons mooie Krimpen zo onder de aandacht komt, maar juist ook dat Krimpenaren elkaar weer eens op een andere manier onderling weten te vinden “.

De Historische Kring Krimpen aan den IJssel bedankt iedereen die zich hiervoor heeft ingezet: het bestuur van de HKK, Adri Liedorp die enorm veel werk heeft verzet, maar zeker ook Arnold de Jongste van Jumbo de Korf en Ernst Dijkman van Jumbo de Olm. Oosterwijk: “zij hebben deze actie uiteindelijk mogelijk gemaakt en hebben zo enorm enthousiast meegedaan. Ook de medewerk(st)ers van de beide supermarkten bed anken we allemaal hartelijk: jullie hebben ze uiteindelijk duizenden keren uitgereikt!”.

Lid worden?

De Historische Kring nodigt Krimpenaren uit om lid te worden van de HKK via www.historischekringkrimpen.nl voor slechts € 15, – per jaar. Nieuwe leden krijgen het boek ‘ Land verloren, Krimpen geboren ’, dat in december 2021 uitkomt, gratis en ‘verdienen’ zo hun eerste jaar contributie gelijk terug.

Foto: Historische Kring Krimpen aan den IJssel