Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Drie koninklijke onderscheidingen

Op donderdag 26 april 2018 heeft burgemeester M.W. Vroom drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Ter gelegenheid van Koningsdag 2018 heeft Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: de heer T.L. Limbeek, de heer A.M. van Steensel en mevrouw M.C.W. Zwart-Stolk. De uitreiking vond plaats in het raadhuis van Krimpen aan den IJssel.

De heer T.L. Limbeek
De heer T.L. Limbeek (85 jaar) zet zich sinds 1946 in voor het comité ’40-’45 in Krimpen aan den IJssel. Van 1994 tot 2004 is hij ook voorzitter geweest van het comité. Ook is hij sinds 1956 actief lid, bestuurslid (1959-1967) en voorzitter (1967-1997) van de Motor- en Automobielclub Krimpenerwaard. De heer Limbeek heeft van 1975 tot 1995 gefungeerd als Hoofdingeland en als Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Krimpenerwaard. Van 1976 tot 1995 was hij voorzitter van Stichting Trouw aan Oranje. Daarnaast is hij sinds 1978 mede-initiatiefnemer, lid en voorzitter (1989-1990) van de Rotary Club Krimpenerwaard West. De heer Limbeek is nu archivaris bij de club en hij organiseert de jaarlijkse tandem fietstocht voor personen met een visuele beperking. Ook was de heer Limbeek van 2007 tot 2017 als vrijwilliger actief bij de Sinterklaastocht in Krimpen aan den IJssel.

De heer A.M. van Steensel
De heer A.M. van Steensel (73 jaar) is in 1992 medeoprichter van de sector Onderwijs van de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU). Ook heeft hij tot 2005 de functies van bestuurslid en voorzitter van de RMU bekleed. Daarnaast was hij van 1999 tot 2013 voorzitter van de gesprekskring van de Sebakerk in Krimpen aan den IJssel. Naast de organisatie en inhoudelijke voorbereiding van de bijeenkomsten, onderhield hij contacten met de kerkenraad en vervoerde hij minder mobiele deelnemers. Sinds 2010 is de heer Van Steensel bestuurslid (portefeuille Financiën) van de afdeling Krimpen aan den IJssel van de Nederlandse Patiëntenvereniging en als zodanig medeoprichter en hét gezicht van de hospice Tiendhove. Ook is hij sinds 2013 secretaris van de Stichting Oost Europahulp Gereformeerde Gezindte (SOEGG) en is hij sinds 2016 vrijwilliger bij het Inloop- en Bijbelhuis ‘Gouwstraat’ in Rotterdam.

Mevrouw M.C.W. Zwart-Stolk
Mevrouw M.C.W. Zwart-Stolk (58 jaar) is sinds 1978 bestuurslid van de stichting ‘Vriendenkring Rondom de Orgel’. Ze is medeorganisator van orgelconcerten en orgeldagen op diverse plaatsen in Nederland ter bevordering van de orgelcultuur. Ook was ze in 1978 medeoprichter en secretaris van het comité ‘Jan Zwart gedenkdag’. Daarnaast was mevrouw Zwart-Stolk van 1987 tot 1999 vrijwilliger bij de Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel. Sinds 1995 is ze vrijwilliger bij de Amerikaanse reisorganisatie ‘Witte Travel & Tours’. Ook is mevrouw sinds 2002 vrijwilliger bij de wijkgemeente De Ark, sinds 2003 vrijwilliger bij en medeoprichter van het interkerkelijk gemengd koor ‘River Voices’ en sinds 2007 vrijwilliger bij en secretaris en vicevoorzitter van het interkerkelijk kinder- en tienerkoor ‘De Regenboog’.

 

Foto: Gemeente Krimpen aan den IJssel