Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

N474/Krimpenerbosweg afgesloten

De provincie Zuid-Holland sluit de N474/Krimpenerbosweg bij Krimpen volledig af van maandag 20 oktober 2014 06:00 uur tot zaterdag 25 oktober 2014 18:00 uur.

De provincie voert in die periode groot onderhoud uit. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Het autoverkeer wordt omgeleid met borden. Woningen en bedrijven blijven voor hulpdiensten en direct aanwonenden bereikbaar. Het naastgelegen fietspad en sportcomplex De Boog blijven toegankelijk.

Werkzaamheden
De provincie voert de werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid op de Krimpenerbosweg te vergroten. Het asfalt wordt waar nodig vervangen en de bermen van de weg worden aangevuld en verstevigd. Ook herstelt de provincie de vluchtheuvels en brengt ze de belijningen opnieuw aan. Daarnaast wordt de huidige verlichting vervangen door lichtmasten met ledverlichting. De oude verlichting blijft in werking tot de nieuwe is geïnstalleerd.

Actieve monitoring
De gemeente heeft met de Provincie Zuid-Holland overlegd hoe we omgaan met eventuele verkeersdrukte naar aanleiding van de afsluiting van de Krimpenerbosweg. De Provincie geeft aan: “Het openstellen van de busbaan voor het normale verkeer een wijziging is in verkeersstromen. Zowel in de gemeente als op de N210 en de rotonde. Aangezien dit een nieuwe en tijdelijke situatie is, kan het gevaren en risico’s met zich mee brengen.”

De Provincie heeft toegezegd dat ze de verkeersdrukte maandag actief monitoren. Als blijkt dat de wegen in en rond Krimpen veelvuldig vast staan, wordt de bussluis alsnog opengesteld voor normaal verkeer. Hiervoor heeft de Provincie inmiddels voorbereidingen getroffen. Op maandagochtend zet de gemeente verkeersregelaars in op de kruising Van Ostadelaan en Nieuwe Tiendweg, zodat zij zo nodig maatregelen kunnen treffen.

Hinder
Hoewel de Provincie er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.