Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

ChristenUnie Krimpen aan den IJssel presenteert verkiezingsprogramma ‘Samen recht doen’

Samen recht doen! Dat is het motto van ChristenUnie Krimpen aan den IJssel de komende vier jaar.

Fractievoorzitter Reinier Cornet: “Met overtuiging willen wij ons blijven inzetten voor een bloeiend Krimpen. Dit vanuit het besef dat mensen geen losse individuen zijn, maar geroepen zijn om samen verantwoordelijkheid te nemen richting elkaar en de schepping. Wij willen dat iedereen zijn steentje bij kan dragen in onze gemeente, en dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Goede zorg, de woningnood onder starters, meer ruimte voor sport en bewegen en een toekomst die ‘planetproof’ is, daar liggen onze prioriteiten. Onze precieze plannen kunt u lezen in het verkiezingsprogramma op onze website”.

De speerpunten zijn betrouwbare overheid, wonen, waardig ouder worden, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), armoede- en schuldenbeleid, een levendig centrum en betere sportvoorzieningen.

Om hiervoor aandacht te vragen, zijn er de komende weken diverse activiteiten.
Zo brengt Carola Schouten (vicepremier en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) zaterdag 12 maart een bezoek aan Krimpen en zal er 5 maart op een ludieke manier aandacht worden gevraagd voor het enorme woningtekort voor starters in Krimpen. Daarnaast komt Pieter Grinwis (tweede kamerlid) 11 maart op bezoek om met de inwoners te praten over de kwestie Tennet.

Voor de exacte locaties en tijden, kijk op krimpenaandenijssel.christenunie.nl of volg de fractie op social media.