Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Krimpenerbosweg-West voorkeurslocatie nieuwe scholengemeenschap

Het gebied ten westen van de Krimpenerbosweg in Krimpen aan den IJssel, tussen sporthal De Boog en de N210, is de meest geschikte locatie voor de bouw van een nieuwe reformatorische scholengemeenschap van het Wartburg/Driestar college. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

Eerder waren ook het gebied Krimpenerbosweg-Oost en Van Ostadelaan in beeld als mogelijke locaties, maar kwam bij onderzoek het gebied Krimpenerbosweg-West naar voren als meest geschikte. “Deze biedt de meeste ruimte voor de ontwikkeling, heeft reeds de bestemming sport en geeft het minst last voor omwonenden.”

Het college geeft aan reeds gesprekken te hebben gevoerd met belanghebbenden, waaronder de provincie. “Die gaf aan dat de locaties die nog in beeld waren niet passen binnen het huidige provinciale beleid. Dit is er namelijk op gericht dat alle toekomstige ontwikkelingen dienen plaats te vinden binnen bestaand stedelijk gebied. De voorkeurslocatie ligt daar (net) buiten. De gemeente zet juist in op gebruik van de binnenstedelijke locaties voor woningbouw. Op deze wijze ontstaat een dilemma.”

Het college gaat hierover verder in overleg te gaan met het provinciebestuur. Er is inmiddels een brief verstuurd aan Gedeputeerde Staten. “Na een reactie van de provincie, waarin zij hun standpunt duidelijk maken in dit dossier, kunnen wij ons onderzoek naar de haalbaarheid van het stichten van een nieuwe school voortzetten. Het standpunt van de provincie is hierin namelijk bepalend voor de richting van dit onderzoek.”

Het college stelt dat besluitvorming in ieder geval na de gemeenteraadsverkiezingen volgt.