Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Driestar-Wartburg niet naar Krimpen aan den IJssel

De scholengroep Driestar-Wartburg begint geen locatie in Krimpen aan den IJssel. Dat maakte het college van bestuur maandag 25 april bekend.

De nieuwe plek had locatie Lekkerkerk van het Driestar College en locatie Revius in Rotterdam-Zevenkamp van het Wartburg College moeten vervangen. Een aantal mogelijke locaties in Krimpen aan den IJssel viel echter af, onder meer doordat de provincie Zuid-Holland deze afkeurde.

„De kans dat op korte termijn er goedkeuring komt voor een locatie schatten we nu in als erg klein”, stellen het cvb en de locatiedirecties. „Het alternatief van een locatie in de gemeente Krimpenerwaard, dicht tegen de gemeentegrenzen van Krimpen aan den IJssel aan, achten we niet haalbaar. De gemeente Krimpenerwaard heeft hierin geen belang en zelfs al zou dat mogelijk zijn, moeten we daarbij rekenen op een traject dat vele jaren in beslag zal nemen.”

De recentste prognoses laten overigens zien dat het leerlingenaantal van een gezamenlijke locatie –duizend– te optimistisch was ingeschat. „Ook onze school ondervindt de gevolgen van een dalend leerlingenaantal.”

De schooldirectie stelt vast dat er duidelijkheid nodig is voor ouders en leerlingen. Door de fusie van beide scholengemeenschappen een jaar geleden zijn er nu wellicht andere mogelijkheden het onderwijs gezamenlijk vorm te geven. Daarom wordt de zoektocht naar een locatie in Krimpen aan den IJssel gestaakt. De bestuurders onderzoeken nu alternatieven. Ze streven ernaar voor het einde van het jaar duidelijkheid te scheppen.