Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Gemeentebestuur organiseert gespreksbijeenkomst over opvang van Oekraïners

Het gemeentebestuur nodigt alle Krimpenaren uit om zaterdag 12 maart vanaf 16.15 uur met hen in het raadhuis te praten over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen. Voorafgaand is er om 16 uur een moment van solidariteit op het Raadhuisplein.

Miljoenen Oekraïners op de vlucht

De Russische invasie in Oekraïne heeft een snelgroeiende vluchtelingenstroom op gang gebracht van een omvang die Europa sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien heeft. Na 13 dagen oorlog hebben inmiddels zo’n 2 miljoen Oekraïners de grens met (vooral) Polen overgestoken. Dat getal kan snel oplopen tot wel 5 of 6 miljoen mensen.

Opvang in de regio Rotterdam-Rijnmond

De 25 veiligheidsregio’s van ons land hebben van de Rijksoverheid opdracht gekregen om op zo kort mogelijke termijn ieder 2.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. De stad Rotterdam heeft van dit aantal direct 1.000 plekken voor zijn rekening genomen. Over de verdeling van de overige 1.000 over de regiogemeenten vindt momenteel overleg plaats. Wij willen graag een bijdrage leveren om onderdak en begeleiding te regelen voor de vluchtelingen. Puur rekenkundig houden wij in eerste instantie rekening met een aantal van zo’n 50 tot 75 plaatsen in Krimpen aan den IJssel.

Locaties voor directe opvang

Voor de korte termijn oriënteren wij ons op plekken in de gemeente die per direct beschikbaar zijn voor de eerste opvang. Het gemeentebestuur is in gesprek met Internaat De Driemaster. Het internaat biedt aan om plaats te maken voor de opvang van zo’n 10 tot 15 vluchtelingen. Daarnaast kan het voormalig gebouw van de muziekschool aan de Tuinstraat snel geschikt worden gemaakt voor de huisvesting van ongeveer 50 mensen. Dit gebouw is gemeente-eigendom en heeft nog geen definitieve bestemming.

Het gemeentebestuur beantwoordt graag uw vragen

Tijdens de gespreksbijeenkomst zijn er verschillende tafels waar u uw vragen kunt stellen en ideeën kunt inbrengen over de opvang in Krimpen en wat u daaraan kunt bijdragen.

Lukt het u niet om erbij te zijn?

Op www.krimpenaandenijssel.nl/oekraine vindt u meer informatie. Via het e-mailadres oekraine@krimpenaandenijssel.nl kunt u ook uw vragen stellen. Bellen kan tijdens kantoortijden met het Krimpens contactcentrum via telefoonnummer 14 0180