Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Dijkversterking ligt stil vanwege natuurschade

De versterking van de Lekdijk in Krimpen aan den IJssel is vrijdag per direct stilgelegd. Dit omdat er aanzienlijke schade is aangericht aan de natuur van het Stormpoldervloedbos. Dat meldt de KNNV-Gouda (vereniging voor veldbiologie) in een persverklaring.

Begin oktober zouden er tijdens werkzaamheden langs de dijk op grote schaap spindotters zijn vernield. Dit gebeurde zowel in het vloedbos als op de oevers van De Krom en de jachthaven. De spindotter is een beschermde plantensoort en de flora en faunawet verbiedt het verstoren van deze planten.

Herstellen
Het ingrijpen van de Rijksdienst handhaving natuurbeleid betekent dat het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, de opdrachtgever van de dijkversterking, de aangerichte schade moet herstellen. Zo moeten er groeiplaatsen komen voor bedreigde wettelijk beschermde soorten. Pas daarna kan het werk aan en langs de dijk worden hervat.

Opvallend is dat het waterschap en het Zuid-Hollands Landschap vorige maand nog melding maakten van de succesvolle verplaatsing van het zomerklokje uit het Stormpoldervloedbos. Dit zeer zeldzame plantje moest weg omdat een aanzienlijk deel van het natuurgebied naast het bedrijventerrein Stormpolder wordt afgegraven. Dit om ruimte te maken voor een halve kilometer nieuwe dijk. Zo’n tachtig zomerklokjes staan nu in de grond van natuurgebied De Zaag in Krimpen aan de Lek. De spindotters liet men tijdens de verplaatsing ongemoeid. Onterecht, zo blijkt nu. “Die spindotters hadden ze ook moeten verhuizen”, laat een anonieme betrokkene weten. “Het lijkt erop dat ze die plantjes gewoon zijn vergeten.”

Het is geen geheim dat natuurverenigingen als de KNNV-Gouda en de Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) moeite hebbem met de dijkverlegging. Die is in de ogen van beide verenigingen onnodig, want er is niets mis met de bestaande dijk. Die voldoet immers aan de wettelijke normen. Er loopt nog altijd een bodemprocedure tegen het dijkplan bij de Raad van State. De zaak is aangespannen door Stichting het Groene Hart en de KNNV Gouda.