Winkels Krimpen blijven dicht op zondag voor Kerst

Winkels in Krimpen aan den IJssel blijven zondag 24 december gesloten. Het verzoek van drie supermarkten in het dorp om eenmalig open te gaan is door het college van B en W afgewezen.

De belangrijkste reden voor de afwijzing is dat een zondagsopenstelling in strijd is met de Winkeltijdenwet. “Wij hebben in de verordening de mogelijkheid om maximaal twaalf zon- en feestdagen aan te wijzen als koopzondag”, verklaart wethouder Oosterwijk. “Zo’n aanwijzing heeft dan betrekking op de hele gemeente, mits er sprake is van een breed draagvlak. Voor ons is niet duidelijk of er onder een groot aantal winkels, verspreid over de hele gemeente, behoefte bestaat om op deze zondag voor Kerst open te gaan. Dit verzoek is immers ingediend door drie supermarkten, allemaal gevestigd op winkelcentrum Crimpenhof.” Tijdens evenementen ‘van tijdelijke aard’ zou het college eventueel wel een ontheffing aan kunnen vragen, “maar het gaat hier om de dag voor Kerst. Dat kun je onmogelijk als een evenement zien.”

Complexe materie
Wethouder Oosterwijk beseft zich dat niet iedereen in Krimpen blij zal zijn met het besluit. “Wij zijn als college ook zeker niet over één nacht ijs gegaan. Het is echt een complexe materie, want zo’n besluit heeft gevolgen voor alle winkeliers in het dorp. En wij moeten, naast het economisch belang, ook andere belangen in het oog houden. Het al dan niet openstellen van winkels op zondag is een maatschappelijk vraagstuk dat gevoelig ligt. Het raakt in zekere zin de identiteit van de gemeente. Enerzijds heb je te maken met het belang van economische bedrijvigheid en anderzijds de bij velen ervaren behoefte aan zondagsrust. Het dienen van het ene belang kan al gauw als een inbreuk op het andere belang worden ervaren.”

Het college voelt zich in haar beslissing gesterkt door de resultaten uit het koopstroomonderzoek. Daarin geeft bijna 52 procent van de ondervraagden aan geen zondagopenstelling te willen in Krimpen aan den IJssel. Toch is dit niet van doorslaggevend belang geweest om het verzoek van de supermarkten af te wijzen: “Voor ons was dit slechts aanvullende informatie.”

De wethouder heeft de drie supermarkteigenaren donderdagochtend persoonlijk in kennis gesteld over het besluit. Of die bezwaar zullen maken? “Dat zullen we af moeten wachten.”

1 Comment

Comments are closed.