Nieuwtips en foto's? Whatsapp ons: 06 20 84 84 50

Tweede beoordeling voor inrichting Koningin Wilhelminaplein

Het college van B&W heeft besloten om een tweede beoordeling uit te laten voeren naar de inrichting van het Koningin Wilhelminaplein. Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het college van B&W van 12 juli.

Waarom een tweede beoordeling?

Het vorige college besloot afgelopen najaar over het plan van Fase 7 van project De Grote Kruising. In deze fase maken we een ‘fietsstraat’ vanaf het Koningin Wilhelminaplein tot aan de Treviso/Verbindingsweg en op de Oude Tiendweg. Tijdens de inspraakprocedure bleek  de afsluiting van de afrit en oprit bij het Koningin Wilhelminaplein het grootste discussiepunt te zijn. Hierdoor ontstond een gevoelige discussie. Dat leidde ertoe dat het nieuwe college een tweede beoordeling laat uitvoeren en daarna een definitieve keuze maakt.

Opzet tweede beoordeling

Een onafhankelijke partij kijkt met een frisse blik naar de situatie van het Koningin Wilhelminaplein. Deze onafhankelijke partij vragen we om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • Zijn de vorige onderzoeken precies uitgevoerd?
  • Wat zijn de te verwachten gevolgen van gedane aanpassingen?
  • Zijn de andere keuzes voor het Koningin Wilhelminaplein voldoende onderzocht?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, maakt de onafhankelijke partij voor het grootste deel gebruik van bestaand materiaal dat is verzameld in de voorgaande
onderzoeken. De onafhankelijke partij bekijkt daarbij zaken als verkeersveiligheid, het aanmoedigen van fietsgebruik, het sluipverkeer en de bereikbaarheid van de wijk Oud-Krimpen.

Wij vinden betrokken bewoners belangrijk

De aandachtspunten van diverse betrokken inwoners nemen we in het proces mee. Gezien de gevoeligheid van de discussie vinden wij dit belangrijk. Ook sluit het aan bij de doelen van de nieuwe coalitie om samen op te trekken met inwoners. Wij zullen uiteraard rekening houden met de zomervakantieperiode.

De uitvoering van het onderzoek gebeurt nu

Het college kiest ervoor om de tweede beoordeling in juli en augustus uit te laten voeren. Hierdoor willen we voorkomen we dat Fase 7 van het project De Grote Kruising vertraagt.