Coalitie blokkeert debat en houdt Wethouder Timm de hand boven het hoofd

Een motie van Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen werd direct van tafel geveegd tijdens de raadsvergadering van vanavond. De motie in het belang van een grote grote groep inwoners van Oud Krimpen, werd door de coalitie (SGP, VVD, PvdA, KB, CU en CDA) niet toegevoegd aan de agenda. Wethouder Timm (VVD) is niet bereid om een onafhankelijke verkeersdeskundige te betrekken bij de plannen voor Fase 7 van de Grote Kruising. Alleen Leefbaar en Stem van Krimpen stemden voor om het debat hierover te voeren.

Afgelopen dinsdagavond was er in de commissie een soms verhitte discussie met veel insprekers over Fase 7 van de Grote Kruising: het afsluiten van de afrit Algerabrug bij Wilhelminaplein voor gemotoriseerd verkeer zodat alle auto’s die Krimpen binnenrijden met bestemming Oud Krimpen via de Parallelweg en de Tuinstraat de wijk binnen moeten komen.

Raadslid Saskia Oudshoorn van Stem van Krimpen: ‘Net als de bewoners zijn we overvallen met dit plan. Er wordt gesproken van een inspraakprocedure, maar dit lijkt meer op iets dat opgelegd wordt. Dit is het zoveelste project waar inspraak of bezwaren van onze inwoners vooralsnog niet op waarde geschat wordt. Er zijn op dit moment al 56 bezwaarschriften binnengekomen.’ De insprekers gaven duidelijk aan zich niet gehoord te voelen.

De termijn van inspraak is op verzoek van de commissie verlengd, zodat inwoners met alternatieven kunnen komen. Als reactie op de motie voor een onafhankelijk onderzoek reageerde wethouder Timm met de woorden dat de input van bewoners meegenomen wordt en de verkeersdeskundige er naar gaat kijken. Oudshoorn: ‘Bewoners zijn geen verkeersdeskundigen. Bovendien zijn zij net als wij bang dat degene die dit plan gemaakt heeft, met dezelfde bril naar de alternatieve voorstellen kijkt. Wat Stem van Krimpen betreft is een pas op de plaats nodig. Dit is een zeer ingrijpende verkeerswijziging voor een groot gedeelte van (Oud) Krimpen. Zorgvuldigheid gaat voor haast. We moeten zeker weten dat we geen ‘waterbed effect’ creëren en onveilige situaties elders in de wijk gaan ontstaan. De wijk wordt bovendien binnenkort herbestraat. Overlast door snelrijdend verkeer of onveilige fietspaden kunnen daar gelijk in meegenomen worden. Wij zijn ook geen verkeersexperts, maar het afsluiten van de afrit lijkt ons op dit moment niet wenselijk en nogal rigoureus.’

Stem van Krimpen roept inwoners op om mee te denken en vooral hun stem te laten horen. De tijd dringt. De inspraakprocedure tot 15 oktober is op verzoek van de commissie met drie weken verlengd tot 5 november 2021.