Press "Enter" to skip to content

Nijlganzen overlast Krimpen aan den IJssel

Vanaf zaterdag 08 mei 2021, is dit Dossier over de Nijlganzen overlast in de Gemeente Krimpen aan den IJssel, geopend.

Enquête

Er is door ons een enquête gemaakt over de Nijlganzenoverlast in Krimpen aan den IJssel

Wilt u deze nog invullen?
Dat kan via deze link

Overdracht resultaten

We overwegen om de resultaten van dit dossier & enquête over te dragen aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel.


Tellingen

Medewerkers van Persburo Krimpen tellen op verschillende dagen en tijdstippen het aantal nijlganzen binnen de gemeentegrenzen van Krimpen aan den IJssel

Overlast locaties


Enquete uitslagen

Op de kaart van Krimpen aan den IJssel, staat in verschillende kleuren aangegeven hoeveel overlast er, op straatniveau, wordt ervaren.

error: Content is protected !!