Press "Enter" to skip to content

Voorlopige uitslag enquête Nijlganzen overlast

Begin mei 2021 heeft onze redactie een enquête verspreid over de Nijlganzenoverlast in Krimpen aan den IJssel, in dit nieuwsitem een eerste voorlopige uitslag.

Onderstaand vind u per enquête vraag een korte toelichting

 • Ervaart u overlast door nijlganzen?
  De eerste vraag die beantwoord moest worden, ging over het ervaren van overlast door nijlganzen. Ruim 75 procent van de inzenders gaf aan overlast te ervaren. De anderen, ruim 20% procent bleek geen overlast te ervaren.
 • In welk seizoen ondervindt u de meeste overlast?
  Een deel van de inzenders gaf aan het hele jaar door overlast te hebben, terwijl een ander deel alleen in het voorjaar overlast ervaart. Drie inzenders lieten weten ook in de zomer overlast te ervaren. Een inzender gaf aan voornamelijk ’s winters overlast te ervaren.
 • In welke mate ondervindt u overlast?
  Niet alle inzenders hebben deze vraag beantwoord. Het grootste deel van de inzenders wat wel de vraag had beantwoord geeft aan veel overlast te ervaren, een kleiner deel gaf aan ernstige overlast te ervaren. Ruim 15% van de inzenders gaf aan dat het matige overlast betreft. Voor een klein aantal bleek het lichte overlast.
 • Op welk tijdstip ondervindt u de meeste overlast? 
  De grootste groep inzenders, ruim 50%, ervaart in de (vroege) ochtenduren de meeste overlast,
 • Wat voor overlast ervaart u?
 • In welke straat woont u?
  Aan de hand van de ingezonden straatnamen en locaties, kon de onderstaande kaart gemaakt worden.
  (Deze kaart volgt op een later tijdstip)
 • Heeft u nog aanvullende informatie?
  De laatste vraag om aanvullende informatie werd door een
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: